MeiLin

Spetspatrullens Mei Lin föddes den 2 maj 2015. Hon är en mittelspitz med ett glatt och gulligt sätt.

MeiLin är uppfödd på Spetspatrullens av Carina Roth. Hon kom till Kristianstad i slutet av juni 2015.