Magnolia Paradise finns i Kristianstad, Skåne

Vi älskar våra små fina hundar och vi avlar bara på bra hundar som  är rastypiska, trevliga och självklart friska.